Rabbi Ehrenberg

הרב יצחק ארנברג, ר”ר ואב”ד, ברלין, גרמניה

לשעבר רבה הראשי של מינכן, גרמניה. 1989-1997. חבר בועדה מתמדת של ועידת רבני אירופה. מייסד ויו”ר ועידת רבני גרמניה עד שנת 2010.

הרב ארנברג נולד בירושלים בשנת תש”י – 1950, נשוי לנחמה ארנברג, בתו של הרה”ג ר’ צבי כהנא זצ”ל